Imatge

A la Sala Laboratori de l’institut del teatre de Vic. Entrada 5 euros