Pròxima funció de la REPÙBLICA DELS CONTES: Diumenge 16 de novembre al XXI Festival de titelles Calltitellesdetenes 2014 a Calldetenes a les 17:30 de la tarda.

https://www.facebook.com/republicadelscontes/posts/717944811614564&#8243